Prosafes certifieringsguide för olika typer av brandskyddsskåp

Avsikten med Prosafes skåpsguide är att du enkelt ska kunna välja rätt typ av säkerhetsskåp som uppnår det skydd som du eftersträvar. Felval av skåpstyp (dvs fel klassning) kan leda till inköp av ett skydd som inte matchar de säkerhetskrav du har. Ett oklassat skåp ger betydligt sämre skydd. Bedömningen av skyddsnivån i ett oklassat […]