Prosafes certifieringsguide för olika typer av brandskyddsskåp

Avsikten med Prosafes skåpsguide är att du enkelt ska kunna välja rätt typ av säkerhetsskåp som uppnår det skydd som du eftersträvar.

Felval av skåpstyp (dvs fel klassning) kan leda till inköp av ett skydd som inte matchar de säkerhetskrav du har. Ett oklassat skåp ger betydligt sämre skydd. Bedömningen av skyddsnivån i ett oklassat skåp ofta är subjektivt gjord, medan en klassad produkt är bedömd utifrån ett oberoende provningsföretag med kunskap och utbildning i hur skåpet ska provas och vad skåpet ska klara (gäller både brand och inbrottsskydd), skriver Prosafe.

Se certifieringsguiden

Skåptyper

Arkivskåp
Brandbox
Brandskyddsskåp
Dokumentskåp
Deponeringsskåp
Inbrottsfördröjande skåp
Inbrottsskyddant skåp
Gasolskåp
Kassaskåp
Mappskåp
Serverskåp
Stöldskydsskåp1
Säkerhetsskåp
Vapenskåp
Vertikalskåp
Värdeskyddsskåp
Värdeskåp