NY Teknik: brandsäkerhetskraven på höga hus för svaga

Flera nya höghus planeras i Stockholm. Men reglerna för brandskydd i höga hus är alldeles för vaga, anser Storstockholms brandförsvar. – Det finns inga egentliga bestämmelser för hur man ska konstruera brandskydd i riktigt höga hus, säger brand­ingenjör Kjell Wahling. I Boverkets byggregler finns detaljerade krav för hur brandskyddet ska utformas i hus upp till […]