NY Teknik: brandsäkerhetskraven på höga hus för svaga

Flera nya höghus planeras i Stockholm. Men reglerna för brandskydd i höga hus är alldeles för vaga, anser Storstockholms brandförsvar.

– Det finns inga egentliga bestämmelser för hur man ska konstruera brandskydd i riktigt höga hus, säger brand­ingenjör Kjell Wahling.

I Boverkets byggregler finns detaljerade krav för hur brandskyddet ska utformas i hus upp till 16 våningar, cirka 75 meter höga. Men för högre hus finns endast några få grundkrav.

I stället säger reglerna att byggherren ska göra en så kallad analytisk dimensionering.

Den innebär att byggherren ska visa att byggnaden har en tillräcklig brandsäkerhet, till exempel vad gäller utrymningsmöjligheterna och byggnadens bärförmåga vid brand.

Det är ett systemfel, anser Kjell Wahling vid Storstockholms brandförsvar. Brandskyddet borde vara betydligt bättre reglerat för hus över 16 våningar.

Läs mer