Lund: BIV inbjuder till informationsmöte om brandskydd i höga hus – 14 juni 2012 kl 16:00

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV) inbjuder till ett informationsmöte om brandskydd i höga hus den 14 juni 2012 kl 16:00.