Brandskydd.tv: Brandforsks projekt ”Anlagd Brand” sammanfattas

Brandforsk har sammanställt sitt projekt Anlagd Brand och Brandskydd.tv sammanfattar några punkter. Syftet med projektet var att få fram vad som ligger bakom anlagda bränder och hur de kan förhindras. Totalt anläggs drygt 10 000 bränder i Sverige årligen. Citat från  Brandforsk rapport: Antalet anlagda bränder i skolbyggnader har ökat sedan slutet av 1990-talet med en topp […]

Het vetenskap del 1 – Hur du blir en forensisk brandutredare

National Geographic skriver om hur forensiska brandutredare fastställer orsaken till bränder, anlagda eller inte. För att lyckas behöver experterna göra tillräckligt många observationer och de behöver rätt verktyg samt en bra utbildning i grunden. Exemplet är från USA. Text: Brandskydd.tv | Foto: Crestock.com | Källa: Hot Science: How Investigators Determine the Causes of Fires – […]