Villabrand startade efter att ägaren dumpat aska i en soptunna i garaget

En villabrand startade efter att ägaren dumpat aska i en soptunna i garaget och sedan åkt iväg med barnen i bilen. Frun i huset kände röklukt och fann då att garaget stod i brand.

Frun verkade inte göra några försök att släcka branden med trädgårdsslangen. Enligt texten som tillhör videon fanns brandstationen två engelska miles från huset. Drygt 10 minuter efter att branden startat inleder brandsoldaterna släckningen av denna villabrand. Det sker med hjälp av vatten. Cirka 15-20 minuter efter att branden startat är branden under kontroll och i princip släckt. Uppskattningsvis har tre fjärdedelar av huset då brunnit upp.

MSB:s statistik för villabrand och byggnadsbränder

”Under 2015 genomfördes 9 500 insatser till bränder i byggnader. Det är det lägsta antalet sedan insatsrapporter började samlas in 1996 och är en minskning med två procent sedan 2014. Flest insatser till byggnadsbränder sett till invånarantalet sker i Kronobergs län (1,46 per 1000 invånare) och lägst i Stockholms län (0,64 per 1000 invånare).

57 procent av alla insatser till byggnadsbränder sker till bränder i bostäder. Flerbostadshus står för 29 procent av alla insatser och villor för 22 procent. Därefter kommer skolor med fyra procent och fritidshus och åldringsvård med tre procent vardera.

Glömd spis är den vanligaste kända brandorsaken och låg 2015 bakom 16 procent av byggnadsbränderna. Det är den i särklass vanligaste brandorsaken i flerbostadshus och 67 procent av alla bostadsbränder orsakade av glömd spis under 2015 var i flerbostadshus.

Under 2015 var tekniskt fel orsaken till knappt 14 procent av byggnadsbrändernaoch anlagda bränder stod för drygt 12 procent. Vid 1 800 insatser bedömdes brandorsaken vara okänd, vilket motsvarar 19 procent av insatserna. ” – MSB, Räddningstjänst i siffror 2015

Text: Brandskydd