MSB stärker Sveriges brandberedskap för att hantera större bränder

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har vidtagit åtgärder för att förbättra Sveriges brandberedskap efter de omfattande bränderna 2018. Sommaren 2020 har beredskapen stärkts bland annat med två mindre skopande flygplan av typen Air Tractor AT-802 Fire boss inköpta från ett amerikanska bolag i Texas, USA. Att stärka Sveriges brandberedskap är ett långsiktigt arbete, […]