Ny SS-EN 14470-2 standard ger brandsäker gaslagring inomhus

DENIOS. Gasflaskor måste skyddas mot kraftig uppvärmning, som i annat fall kan leda till gasläcka. Gasflaskorna kan explodera. För att uppnå säker lagring av gas rekommenderades tidigare utomhusförvaring. Ofta är det inte möjligt då det medför ökade kostnader och merarbete. Nya SS-EN standarden möjliggör säker och smidig hantering av gasflaskor inomhus. För att bli godkänd […]