Brandkurs och säkerhet ombord på båtar

Segelsällskapet Pinhättan i Barsebäckshman erbjuder ett unikt tillfälle med praktiska släckövningar i  samband med en pågående kurs i Fartygsbefälsexamen klass VIII.  Sammankomst och övning omfattar förebyggande åtgärder mot brand ombord och minimering av brandens omfattning. Praktiska släckövningar prioriteras, men även bränders uppkomst och spridning, olika släckmedel och metoder samt behov av lämplig säkerhetsutrustning ingår. Läs mer