Östersund – Brandskyddet i Gillhovs lägerskola döms ut

Brandskyddet i Gillhovs lägerskola i Östersund döms ut av Räddningstjänstförbundet som anser att skolan inte är anpassad för hotell- och lägerverksamhet. Brandskyddet har inte förändrats sedan 1953. Gillhovs lägerskola byggdes om till kursgård 1984. På gården finns även fem timmerstugor med sängplatser. När Jämtlands Räddningstjänstförbund gjorde tillsyn fann man en hel del brister i brandskyddet. Det krävs nu många åtgärder […]