Skarpt läge – MSB berättar om hur en hel stad kan utrymmas vid storbrand, krig eller smittspridning

Året var 1961. Svenska myndigheter beslöt att ta reda på om det gick att utrymma en hel stad. Övningen fick heta Operation Stockholm och hela västra Stockholm skulle utrymmas. Inför allmänheten beskrevs övningen som ”Världens största utflykt”. Den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 var en reality check för Sverige. Vi kan behöva genomföra en […]

MSB:s nya vägledning för IT-brandskydd kan förhindra fler nyårsbränder

Mitt under hemfärden från nyårsfiranden 2013 slocknade hemsidan för Stockholms lokaltrafik mellan 00:50 natten mellan nyårsafton och nyårsdagen. Även SJ:s sajt gick ned. MSB har dock råd för att detta ska undvikas. Det hade inträffat en brand i Evrys serverhall i Tomteboda i Stockholm. Branden släcktes snabbt, men på grund av branden försvann strömförsörjningen, vilket […]

Preliminär statistik från MSB: Antalet döda i bränder minskar perioden 2010-2013

Mer att läsa Nationell strategi för stärkt brandskydd, MSB Om brandskydd i hemmet, MSB Hur du själv kan förebygga bränder på DinSäkerhet.se Brandskyddsföreningen Källa: MSB:s dödsbrandsrapportering

MSB: Brandsäker bostad – En vägledning för individanpassat brandskydd

MSB. Samhällets inriktning är att äldre personer och personer med vissa funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att bo kvar i sin bostad så länge som möjligt och få individuellt anpassat stöd i form av vård, omsorg, hjälpmedel och anpassning av bostaden. Det brandskydd som bygglagstiftningen ställer krav på i ordinärt boende förutsätter att den boende själv […]

MSB-undersökning: Brandskydd i behovsprövade boenden

MSB har i svaret på ett regeringsuppdrag, Redovisning av ett rimligt brandskydd i boendemiljöer och andra liknande miljöer, påvisat ett behov av föreskrifter om brandskydd i behovsprövade vård- och omsorgsboenden enligt socialtjänstlagen och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I syfte att få en uppfattning om konsekvenserna av sådana föreskrifter har en […]

”Aktiv mot brand” årets livsviktigaste kampanj har startat

Kampanjen ”Aktiv mot brand” ska rädda människoliv. Initiativet kommer från Fastighetsägarna som vill utbilda svenska folket om orsakerna till bostadsbränder och motivera oss att ta ett aktivt ansvar för brandskydd.