Kemikalieförvaring – EU kräver brandmotstånd på 120 minuter

Utökat brandmotstånd (fördröjning av brandspridning) ger ökad säkerhet för personal, byggnader och räddningstjänst. EU-lagstiftningen kräver idag att brandmotståndet är 120 minuter (tidigare 90 minuter). Det ger räddningstjänsten ytterligare 30 viktiga minuter för att få kontroll på branden innan konsekvenserna blir förödande. Denios som är marknadsledare i Europa inom området förvaring och hantering av miljöfarliga kemikalier har utökat motståndskraften […]