Campingplatser följer inte brandskyddsföreskrifter

I de allmänna råden från Statens räddningsverk anges att avståndet mellan husvagnarna på en camping bör vara minst fyra meter för att garantera säkerhet och brandskydd.