Bergslagens Räddningstjänst varnar för oseriösa dörrknackare som säljer dyra brandsläckare

Bedragare åker runt i Filipstad med omnejd och säger att de är ifrån Räddningstjänsten och ska göra brandinspektion. Bergslagens Räddningstjänst (BRT) informerar om att det inte alls är personal från BRT och att boende inte bör släppa in de dessa personer. Polisen är kontaktad. Äldre människor ”erbjuds” att köpa brandsläckare för 4000 kr. BRT säger […]