Räddningstjänsten Storgöteborg: Film om brandskydd i bostad

Vid en brand ska du snabbt larma och kunna ingripa på rätt sätt. Filmen visa hur du förebygger brand och hur du ska agera vid ett brandtillbud när du inte kan släcka branden själv. Film om brandskydd i bostad