Aptum köper Företaget Brand & Fordonsskydd i Älvsbyn

Köpare är Aprum AB, som köpt in samtliga aktier i företaget som specialiserat sig på att förbygga brandskador. Aptum breddar sin kompetens ytterligare genom att få in stor kunskap och erfarenhet inom främst släckanläggningar och brandskydd på fordon. Läs mer i Norrbottenkuriren