Äldreborgarråd Joakim Larsson: Öka samarbetet mellan äldreomsorg och brandförsvar

När dagarna blir mörkare och vi tänder levande ljus sker fler bränder i hem och på arbetsplatser. De äldre blir då särskilt utsatta eftersom många har sämre rörelseförmåga, syn, hörsel och luktsinne, skriver Joakim Larsson (M) i en debattartikel i SvD. Larsson är äldreborgarråd i Stockholms stad och ansvarigt borgarråd för Storstockholms Brandförsvar. Foto från Joakim Larssons […]

Brandskyddet för äldreboende i Bjuv måste förbättras

Bjuvs kommuns revisorer låg bakom en granskning för att se om vård- och omsorgsnämnden har tillräcklig kontroll över ansvaret för att brandskyddet inom äldreomsorgen fungerar. Svaret var nej. Foto: Ulla-Carin Ekblom, Länsstyrelsen Revisionskonsulterna rapporterar att rutinen för krisberedskap har brister. Det saknas uppgifter om vad som förväntas göras och av vem. Det saknas även fastställda rutiner […]