Brandskydd: Äldre överrepresenterade i alla typer av olyckor tex bränder

Äldre är överrepresenterade i alla typer av olyckor tex bränder, skriver Räddningstjänsten Syd. Risken att drabbas eller omkomma i brand ökar med hög ålder. Räddningstjänsten Syd driver ett projekt tillsammans med Malmö Stad och Kävlinge kommun för att stärka brandskyddet för äldre som bor kvar hemma. Projektets tre områden: Lokal samverkan mellan olika förvaltningar för att […]