Het vetenskap del 2 – Hur forensiska utredare fastställer orsaken till bränder

Det första en forensisk utredare av en brand måste göra är att fastställa var elden startades. Källan till elden kan ibland fastställas till ett särskilt rum i en bostad och ibland ännu mer exakt kallad ”point of origin” som tex en lägereld. 

Crime scene investigation State Fire MarshalFoto: Department of Public Safety – State Fire Marshal

Efter att brandens källa är hittad söks orsaken, det som antände branden från första början. Orsaken kan vara en lägereld, ammunition, en flygande ljuslykta, en fyrverkeripjäs, eller tex en flaskbotten från en sönderslagen flaska som kan ha konvergerat ljus till en punkt. Alla logiska möjligheter måste undersökas.

Nästa steg blir att fastställa vad som var bränslet som orsakade uppkomsten av branden.

Läs mer: Determining the fire’s point of origin (fireengineering.com)

Se även Het vetenskap del 1

Text: Brandskydd.tv | Källa: Hot Science: How Investigators Determine the Causes of Fires – National Geographic