Utrymning ur tunnelbanor ska förbättras genom forskning

Utrymning tunnelbana - Foto: Briab

Efter att rulltrappan vid Östermalmstorgs tunnelbanestation i Stockholm nyligen skadade en person allvarligt genom att orsaka klämskador har 39 rulltrappor inom Stockholms tunnelbana stängts ned av säkerhetsskäl, skriver Järnvägsnyheter. 

Utmaningen handlar om att skapa förutsättningar för snabb och säker utrymning vid till exempel en brand i tunnelbanan. För att förbättra krissituationer har ett  forskningsprojekt vid avdelningen för brandteknik på Lunds Tekniska Högskola (LTH) startats. Medaktörer är Briab och avdelningen aerosolteknologi vid LTH och DeBrand.

Nu pågår analys av insamlade data. En slutgiltig rapport kommer publiceras under hösten 2015.

Läs mer på Järnvägsnytt | Rulltrappa i Stockholms tunnelbana. Foto: Briab