Rekonstruktion: Brand i begränsat utrymmen dödade 5 personer

År 2007 dödades fem målare som arbetade med epoxy i en tunnel när en explosiv brand inträffade under arbetet. Målarna som befann sig 300 meter in i tunneln var i färd med att rengöra sina verktyg när en gnista, kanske på grund av statisk elektricitet, antände lösningsmedlet.

Fem arbetare blev instängda medan några lyckades fly. När räddningstjänsten fick in larmet fanns det inget brandkårs-team i närheten som kunde hantera bränder i begränsade utrymmen.

Experter i brandskydd bedömde att den utdragna tiden innan släckningsarbetet kunde komma igång var en av de viktigaste orsakerna till att de 5 målarna förolyckades.

Brandskydd.tv

Källa: ”No Escape: Dangers of Confined Spaces” a safety video