Europa: Denios förvaringslösningar uppfyller nya EU-direktiv för kemikalier vid brand

Denios kan som enda leverantör i Europa, presentera flera förvaringslösningar för brandfarliga ämnen, med godkännande enligt EN 13501-2, en klassificering baserad på mätningar vid brandpåverkan.

Denios förvaringsteknik motstår brand under belastning i 120 minuter. Brandskyddspaneler omlindade av dubbla stålramar gör att brandmotståndet blir samma från både in- och utsidan. Det innebär att såväl person som lagrat media är skyddat vid en olyckshändelse.

Försäkringsbolag ställer idag höga krav för att minimera riskerna med med hantering och förvaring av brandfarliga ämnen och vätskor. EN-13501-2 är den senaste normen för att uppnå högre säkerhet på arbetsplatsen.

www.denios.se

Brandskydd.tv