Brandsäkert.se tittar närmare på Kiruna gruva och brandsäkerhet under jord

Kirunavaara

Klara Möller Norén från Brandsäkert besöker LKAB:s gruva under Kiruna. Trots att miljön mest är bestående av obrännbart urberg finns ändå en mycket hög nivå av säkerhetstänkande när det gäller brand. LKAB redogör för hur de säkrar gruvan.

Text: Brandskydd.tv | Foto: Johan Arvelius

Sammanfattning av brandsäkerhetsåtgärderna i gruvan:

 • Belysning ersätts delvis av reflexer i tunnlarna. Fordon lyser ändå upp med sina strålkastare. 
 • Sprinklersystem
 • Brandsläckarem skyltar och utrymningsplaner finns strategiskt utplacerade
 • Fordon parkeras med två meters avstånd för att inte kunna antända varandra
 • Fordon lämnas olåsta och med nyckeln i tändningen,för att snabbt kunna flyttas
 • Alla parkeringsplatser för fler än nio bilar är sprinklade
 • Fordonen har egna släcksystem
 • Fordon genomgår en extern brandbesiktning varje år
 • Riskabla operationer schemaläggs när det är så tomt som möjligt på folk
 • Brandskyddsutbildning för alla
 • Gruvan hålls ren från antändbart skräp
 • Ställverk, kabelvåningar, fristående transformatorsystem, pumpschakt har egna larmsystem
 • Utrustning som kan vara en potentiell brandrisk har egen brandcell
 • Belöningssystem för initativtagare som förbättrar brandsäkerheten
 • En mindre bil med två brandmän finns ständigt i gruvan
 • Tre räddningsfordon finns ovan jord
 • Räddningsrum för upp till 100 personer
 • Räddningskammare med komprimerad andningsluft i tuber
 • Kameraövervakning
 • Informationssystem via bildskärm nere i gruvan med kontakt med sambandsstab under jord
 • Styrd ventilation under jord

Läs mer: ”Brandsäkert.se i Lapplands urberg”