50-70 procent av de svenska hemmen saknar brandsläckare!

Brandsläckare Secunova brandskyddSvenskarna har fortfarande ett dåligt brandskydd. 50% av alla hushåll saknar brandsläckare, enligt en undersökning utförd av Firephant/Housegard. Enligt DN saknar hela 70% brandsläckare av de boende i lägenheter i storstäderna. 

”Det är ett ganska dåligt betyg. Alla hushåll borde ha en brandsläckare”, säger Hans Andersson, brandingenjör på Brandskyddsföreningen i ett uttalande.

Mikael Höglind äger 50 % i brandskyddsbolaget Secunova som säljer just brandsläckare. Secunova som gjorde entré på den svenska marknaden i augusti 2010 kom redan då med ett nytänkande runt innovation, säkerhet och miljö.

Mikael Höglind hoppas att intresset för Secunovas brandsläckare i synnerhet och brandsläckare i allmänhet leder till att fler hem får det brandskydd de ska ha.

”De flesta brandsäkerhetsprodukter som saluförs i Sverige tillverkas på  andra sidan jordklotet, ofta följt av diskussioner hur det egentligen står till med  kvalitét, arbetsförhållanden i fabrikerna, miljöpåverkan och långa transporter. Därför väljer vi att leda utvecklingen i vår värld och satsar på brandsläckare tillverkade i vår närregion, främst Tyskland”, säger Mikael Höglind.

Brandskydd.tv