Förstudie: Provning av aktivt brandskydd för bussar

LTU universitetDet inträffar ett ökande antal bränder i bussar. Enbart i Sverige rapporteras bussbränder i genomsnitt tre gånger varje vecka. De flesta av dessa bränder uppstår i bussens motorrum, skriver Jonas Brandt från Luleå tekniska universitet (LTU).

”Att installera ett väl fungerande aktivt brandskydd i motorrummet är därför en viktig säkerhetshöjande åtgärd. För närvarande finns det ingen internationell standard för att pröva och utvärdera brandsläckningssläcksystem i bussar.”

”Rapporten syftar därför till att bistå med underlag till en metod att testa släcksystem för motorrum på bussar.”

”Ett bussmotorrum innehåller flera utmaningar för ett släcksystem. Förutom de ovan nämnda brandriskerna så skapar motorrummets fläkt ett högt luftflöde som tillför syre till branden och riskerar att ventilera ut släckmedlet.”

Läs mer