Dåliga USB-laddare kan ge elchock och brand

laddare

Elsäkerhetsverket har på senare tid marknadskontrollerat ett antal ärenden med USB-laddare med avseende på elsäkerhet. Samtliga tio resulterade i försäljningsförbud. Fem har haft så allvarliga brister att de dessutom har återkallats från konsument.

Källa: Elsäkerhetsverket

En USB-laddare är en produkt som ansluts till vägguttaget (230 volt) och är försedd med en eller flera USB-uttag där man kan ansluta bland annat telefoner, mediaspelare och surfplattor. Nio olika sorters USB-laddare visade sig ha allvarliga brister. Det innebär att tusentals USB-laddare på marknaden kan vara farliga enligt Elsäkerhetsverket.

Hos flera av de testade USB-laddarna finns stor risk för elchock och brand. De flesta laddarna har extremt korta avstånd mellan området där 230 volt kommer in och USB-uttaget. Det gör att överslag mycket lätt kan ske vilket kan spänningssätta USB-uttaget och det som sitter i uttaget, med 230 volt. Ett av försäljningsförbuden handlade om att en av laddarna ger störningar i elnätet.

Stickproppen på flera av de testade produkterna har visat sig ha fel dimensioner eller att inte motstå mekanisk påfrestning. Det går alltså att vrida stiften på flera av laddarna. Det i kombination med att interna anslutningar inte är korrekt utförda gör att produkten kan bli strömförande med 230 volt.

Ofta saknas CE-märkningen, vilket är en förutsättning för att den ska få säljas på den europeiska marknaden där Sverige ingår. Några laddare hade också ett hölje som inte uppfyller kraven. Kraven är bland annat att det ska motstå värme på ett visst sätt och bidra till brandbegränsning. En laddares hölje sprack väldigt lätt och efter det kunde man komma åt spänningsförande delar och få en elchock.

Det här bör man titta efter

  • Produkten ska vara CE-märkt. Saknas det får produkten inte säljas, skänkas eller ens ges bort.
  • Märkning ska finnas, med bland annat uppgifter om tillverkare, typbeteckning, spänning, och effekt.
  • Titta på bruksanvisningen, den ska vara på svenska.

 

Följande USB-laddare har fått försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket:

USB-laddare återkallas från konsument3

USB-laddare återkallas från konsument2

USB-laddare återkallas från konsument1

USB-laddare med risk för överslag

Två datorladdare återkallas från konsument

USB-laddare klarar inte kraven

USB-laddare återkallas från konsument

Klent isolationsavstånd till 230 V

USB-laddare med klena interna kablar

Strömförsörjningsdon med USB avger störning

 

Kontaktpersoner på Elsäkerhetsverket

Martin Gustafsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket
martin.gustafsson[snabela]elsakerhetsverket.se
0550-851 43, 070-257 99 84

Per Hellström, informatör vid Elsäkerhetsverket
per.hellstrom[snabela]elsakerhetsverket.se
0550-851 35, 070- 859 73 96