Brandskyddsmedel Nordic Preventor Anti Flame brandsäkrar träkonstruktioner

brandskyddsmedelProduktens huvudsakliga ändamål är att rädda liv och egendom. Allt från sjukhus och skolor till hotell och fartyg är exempel på byggnationer i trä som kan brandsäkras med produkten Nordic Preventor Anti Flame från Ingarp Träskydd.

”Nordic Preventor AntiFlame reagerar med brännbara gaser som inte antänds och leder genom sin extrema kyleffekt värmen bort från ytan. Det uppstår förkolning utav virket som sedan sörjer för att det inta kan antändas på nytt.”

”Medlet är en vattenlöslig vätska som ger ett unikt brandskydd för olika material.”

”Brandskyddat trä var vi först i Världen med att få skyddscertifiering av Det Norske Veritas. Det här har placerat oss på världskartan som ledande leverantörer av brand-skyddat virke till bl a oljeplattformar, fartyg, försvarsanläggningar m m världen över.”

Läs mer på Ingarp.se