Brandskydd: Stockholmare sämst i landet – Bara 4 av 10 har brandsläckare

Stockholm%20%C3%A4r%20s%C3%A4mst%20i%20landet%20n%C3%A4r%20det%20g%C3%A4ller%20brandskydd

Endast 4 av 10 stockholmare har en brandsläckare i hemmet trots att livförsäkringen bara kostar några 100-lappar. En stockholmare som intervjuades av TV4 förklarar anledningen, att det handlar om lathet och föreställningen att sannolikheten att det ska uppstå en brand är för liten.