Brandskydd i förskolor : Går det att anpassa utrymning till barns beteende?

LTU universitetSyftet med denna rapport är att utreda barns beteende vid en utrymningssituation samt ställa det i relation till det organisatoriska och byggnadstekniska brandskyddet, skriver Malin Niklasson från Luleå tekniska universitet. 

Tre fokusområden har arbetats fram;

  • byggnadsteknisk och
  • organisatoriskt brandskydd vid förskolor samt
  • barns beteende vid utrymning.

Barns utrymningsbeteende skiljer sig ifrån vuxna

De har andra rörelsemönster, gånghastigheter, förberedelsetider och de har behov av fysisk och verbal hjälp. I tre av de BUS-utvärderade förskolorna konstaterades att när det gäller systematiskt brandskyddsarbete är tekniken i fokus och en rädsla finns för att utföra utrymningsövningar med barnen. En förskola visade på en mycket mogen brandskyddsorganisation där brandskyddet var en viktig del i organisationen. Denna förskola utförde även ett flertal utrymningsövningar och fann dessa värdefulla.

Ladda ner rapporten (PDF)