Brand och Industriskydd: Grundläggande brandskyddsutbildning

Brand och industriskyddFöretaget Brand och Industriskydd ger utbildning för verksamheter som vill höja kompetensen inom området brandsäkerhet.

Innehåll

• Varna, rädda, larma, släck
• Brandteori och förlopp
• Lagar och rekommendationer
• Förebyggande brandskydd
• Handlingsplan vid brand
• Utrymning
• Olika typer av släckredskap
• Praktisk övning med brandsläckare
• Brandrisker på arbetsplatsen

Ladda PDF om utbildningen

Besök: www.brand-industriskydd.se