Ångermanland: Dåligt brandskydd i äldreboende

Det finns stora brister i brandskyddet på Ångermanlands äldreboenden och andra vårdinrättningar.

Brandskydd äldreboende