Marinelektronikföretaget Consilium fick order på brandskydd från Förenade Arabemiraten

Marinelektronikföretaget Consilium har erhållit en order avseende brandskydd och automation för en tankterminal i Fujairah, Förenade Arabemiraten. Ordern är värd 100 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ordern kommer från IOT Infrastructure & Energy Services Ltd, som är huvudleverantör till en ny tankterminal i Fujairah, Förenade Arabemiraten. Tankterminalen ägs av Infrastructure Leasing & Financial Services. Den nya tankterminalen omfattar totalt 15 större tankar för lagring av raffinerade oljeprodukter.

Ordern till Consilium omfattar design, engineering, test och installation av utrustning och system för detektering av brand och släckning med skum och vatten, samt instrumentering och kontrollsystem. Leveransen kommer att ske löpande under tolv månader.

”Orderingången för affärsområde Fire safety & Automation var bra i slutet av 2012, och med denna stora order kommer nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation att öka väsentligt under 2013 jämfört med föregående år”, säger Ove Hansson, vd för Consilium i en kommentar.

Henrik Öhlin, tel +46 31 350 64 87, SIX News