Forsmark första kärnkraftverk i världen som sänker syrehalten för brandskydd

Forsmark

Forsmarks elutrymmen har sänkt syrehalten från normala 21% till endast 15% med hjälp av en kvävgasgenerator i ventilationssystemet.  Generatorn ökar mängden kväve i luften från 78 till 84%. Halten på endast 15% syre motsvarar luften på 3000 meters höjd, skriver Ny Teknik. 

Foto: Newsroom.vattenfall.se

Det nya brandskyddet används sedan årsskiftet 2012-2013 på Forsmark 2 i lokaler på 1 900 kvadratmeter på tre våningsplan med kritisk utrustning som kräver hög säkerhet. I slutet av 2013 ska tekniken vara installerad även i Forsmark 1.

Gasblandningen 15% – 84% – 1% (andra gaser) är mycket ogynnsam för eld. Att försöka tända en tändsticka är helt omöjligt och går man in i rummet med ett tänt stearinljus slocknar det direkt, skriver Charlotta von Schultz för Ny Teknik.

”En brand blockeras inte totalt, men spridningen begränsas, och det är kravet från SSM. Utmaningen har varit arbetsmiljön”, säger Patrik Lundgren som är projekt­ledare vid Forsmarks Kraftgrupp.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har ökat kraven på att redundant utrustning ska separeras fysiskt. Men att göra det skulle kräva omfattande ombyggnationer och tidskrävande validering. Vattensprinklers och gassläckning passar inte Forsmarks behov.  Vid falsklarm kan elektronik och elektriska installationer  förstöras av vattnet. Gas vid gassläckning kan skada personal. Valet blev därför att sänka syrehalten.

Syrenivån måste vara tillräckligt låg för att motverka brand, men vara tillräckligt hög för att kunna andas. Driftspersonal ska kunna arbeta i lokalerna för byta kretskort och dra kablar etc utan att tuppa av.

Sveriges Tekniska Forsknings­institut i Borås utförde tester och kom fram till att en syrehalt på 17% ger ett fullgott brandskydd. För att erhålla extra säkerhet för personalen valdes 15%.

Källa: Lägre syrehalt ger säkrare atomkraft