Vansbro kommun: Barn hotas av bristande brandskydd

barn och brandskyddRäddningstjänstens tillsynsrapporter om kommunlokalernas brandskydd är skrämmande läsning, skriver Dalademokraten. Flera av lokalerna har så dåligt brandskydd att jävsnämnden beslutat att lokalerna inte får användas efter ett par månaders respit.

Det saknas utrymningsvägar och brandcellsindelning. Barn riskerar att inte kunna ta sig ut vid brand. I vissa lokaler har inget åtgärdats trots att bristerna påtalats för flera år sedan. Flera av de lokaler som som används för förskoleverksamhet måste stängas om inte bristerna åtgärdas. Det handlar om brister i brandlarm och att utrymningsvägar saknas från lokaler där barn vistas.

Läs mer