Gotlandsnytt: Muramaris och andra byggnadsminnen saknar brandskydd

MuramarisInga krav om brandlarm har riktats mot byggnadsminnesförklarade hus säger byggnadsantikvarie. Endast frivilliga krav ställs av både myndigheter och försäkringsbolag, skriver Sveriges Radio.

”Få kulturbyggnader på Gotland har brandskydd kopplade till en larmcentral. Det finns idag 370 byggnadsminnesförklarade hus på Gotland varav de allra flesta ligger i Visby innerstad. Endast ett hundratal ligger utanför Visby.”

Läs mer