Nyköping: Chockhöjd avgift för brandskydd

Företagen i Nyköpings kommun får nu dubbel kostnad när räddningstjänsten kommer på tillsyn och lämnar tillstånd för brandfarlig verksamhet 2013.

Priset höjs med 57% och minimibeloppet ökar från 1530 till 2400 kr, skriver Södermanlands Nyheter. Timdebiteringen höjs även den från 510 till 800 kr. Höjningen har godkänts av politikerna i en enig bygg- och tekniknämnd i Nyköpings kommun.

”Vi har tidigare haft väldigt låga kostnader och det skiljer sig väldigt mycket mellan olika kommuner. Nu gäller självkostnadsprincipen och taxan är framräkna utifrån hur lång tid tillsynen tar och lönekostnaderna”, säger Elinor Lindsten, t f chef för rådgivning och myndighetsutövning vid Sörmlandskustens Räddningstjänst.

Källa: Södermanlands Nyheter