Orimliga kostnader för brandskydd i mindre boenden

DEBATT. Ingemar Jonsson (C) som är ersättare i Räddningstjänsten i Ådalen och Bertil Böhlin har uppvaktat Landsbygdsminister Eskil Erlandsson angående orimliga kostnader för brandskydd i mindre boenden.

Ingemar Jonsson skriver i en debattartikel i Allehanda.se att Jens Hjort ansvarig för regelverken i brandskyddsföreningen anser att kraven inte är orimliga. Hjort skriver att det är frivilligt att följa reglerna.

”Men när dina medlemmar Brandingenjörerna i sitt arbete slaviskt följer dessa då blir det myndighetsutövning. Det händer också att domstolar hänvisar till dem för att avslå besvär. Hur frivilligt är det då för fastighetsägaren?”, skriver Ingemar Jonsson.

Läs debattartikeln