Intryck från konferensen Brandskydd 2012

Fredrik Nystedt besökte Brandskydd 2012 som i år fokuserade på brandskydd i höga byggnader. Nystedt driver konsultföretaget Wuz Risk Consultancy med fokus på brandskydd och riskhantering. Niklas höll en föreläsning om de utmaningar som projektörer står inför vid projektering av brandskydd i höga byggnader.

Fredrik Nystedt”En av de stora utmaningarna med dimensioneringen av höga byggnader är att avgöra när förenklad dimensionering kan tillämpas och vilka delar som måste dimensioneras analytiskt” … ”vissa funktioner t.ex. de som relaterar till “trygg utrymning” och “bärförmåga” behöver studeras separat. Här saknas idag kriterier för hur vi ska kunna avgöra om en lösning är tillräckligt säker.”

Fredrik Nystedts tankar om verifiering och brandskyddsstrategier:

  • Ta hänsyn till särskilda förutsättningar i byggnaden,
  • Fokusera på utrymning, vertikal brandspridning, spridning av brandgaser till trapphus och hisschakt, bärförmåga vid brand och insatstaktik,
  • Beskriv förväntade händelser vid brand,
  • Avgör vad kan göras enligt förenklad dimensionering och vilka delar som måste verifieras med beräkningar,
  • Identifiera händelser som krävs för att orsaka en felfunktion och ange de drift- och underhållsinstruktioner som krävs för att upprätthålla en hög tillförlitlighet.

Läs mer