Anlagda skolbränder är mycket vanliga – Två skolor brinner varje dag

Skola brinner i FalkenbergI Sverige är ungefär var fjärde brand anlagd, men när det gäller skolbränder är någonstans mellan 80-90% procent anlagda. Brandskyddsföreningens projekt ”Anlagd brand” vill reducera antalet skolbränder. Skolbränderna är mycket kostsamma och det går att göra någonting åt situationen, skriver Brandskyddsföreningen på sin webb. 

Varje år anläggs flera hundra skolbränder av ungdomar och det sker oftast under skoltid. Så här långt har ingen skadats allvarligt i någon skolbrand i Sverige, men det kanske bara är en tidsfråga innan en allvarlig brand sker.

Bränder motsvarande 1200 lärare

Priset för dessa bränder ligger på över 500 miljoner kr årligen. Den summan skulle kunna betala lön till 1200 lärare. Brandskyddsföreningen påpekar även att anlägga bränder kan leda till långa fängelsestraff, men oftast  döms skadestånd ut. Den person som blir dömd kan i sitt eget liv förstöra möjligheterna att få arbete, bostad och körkort.

Föreningen driver nu projektet: ”Färre anlagda bränder”.

Foto från SVT.se. Den 25 september 2012 brann en skola i Falkenberg.