Brandskyddsfärg – Första fasadfärgen med brandskydd

brandskyddsfärgFöretaget Teknos har utvecklat en godkänd brandskyddsfärg, FR Fasad, för målning av träpaneler, inne och ute. Färgen är en del i ett målningssystem med högsta brandklassningen för organiska material. De första fasaderna med den nya färgen har redan målats.

Hur det funkar
Vid brand skapas ett skyddande lager av förkolnat virke. Behandlingen hindrar brännbara gaser från träet att antändas. Vid långvarig brand omvandlas träet till kol, men det antänds inte. Detta gör att även bakomliggande material skyddas.

Läs mer