Securitas tipsar om sina kurser i brandskydd och räddning

SECURITAS: Innovativt brandskydd kräver välutbildade kunder. Utbildning och information utgör hörnstenar när det gäller att få till stånd och säkerställa ett väl fungerande Systematiskt Brandskyddsarbete där alla skall känna sig delaktiga.

Utbildning ligger i såväl samhällets intresse som företagets men även individens. Ju högre utbildningsnivå och kvalitetssäkert brandskyddsarbete som vi har desto färre tillbud, olyckor och tragiska händelser. Securitas mål är att leverera utbildningar och kurser anpassade till vår kunds verksamhet och till de förändringar som sker i samhället.

Läs mer om Securitas utbildningar