Länsförsäkringar tipsar om hur företagare måste tänka för att skydda sin egendom

Företagaren har det yttersta ansvaret för brandskyddet på sitt företag. Det innebär att denne ska vara ansvarig för att kontrollera att brandskyddet fungerar i skarpt läge. Vill företagaren ha ett egendomsskydd för inventarier, maskiner, utrustning, lokaler, fordon måste företagare skapa det skyddet också.

Tidigare kontrollerade Räddningstjänsten att företagen levde upp till de brandföreskrifter som fanns. I dag är det företagaren som har hela ansvaret.

Myndigheterna har endast krav på att brandskyddet skyddar människoliv.

Kom ihåg

  • Företagaren ansvarar för brandskyddet
  • Företagare måste själva ordna med brandskydd för egendom
  • Myndigheternas brandskydd gäller endast människoliv
  • Räddningstjänsten utför sällan brandsyn

Länsförsäkringrar  tipsar även specifikt om följande: