Torshälla hamn får utmärkelse för brandskydd, vattenkvalitet, service och miljö

Nyheterna P4 Sörmland meddelar att Torshälla hamn får utmärkelsen Blå flagg, en internationell miljöutmärkelse som delas ut till gästbåtshamnar och stränder som uppfyller ett antal kriterier gällande; vattenkvalitet, säkerhet, service och miljö. Torshälla hamn har en miljöstation för farligt avfall och återvinningsbart material, välstädade toaletter samt utrustning för första hjälpen, livräddning och brandskydd.

Utmärkelsen måste sökas på nytt varje år. Beslut om Blå flagg bestäms av både en nationell och en internationell jury. Under året genomförs sedan kontrollbesök för att se att kriterierna efterlevts.