Grilla brandsäkert med gasol – tips

gasolgrillaNu börjar grillsäsongen. Här har du några tips för säker gasolgrillning.

  • Vid inköp av en gasolgrill kontrollerar att den är CE-märkt, en garanti för kvalitet.
  • Kontrollera slangen mellan gasolbehållare och grill varje år inför grillsäsongen. Böj på slangen. Om det uppstår små sprickor – byt ut den.
  • Placera inte grillen för nära antändbart material som; trädgårdsmöbler, parasoll, vindskydd, plaststaket eller träfasad.
  • Använd endast slangar, gasolflaskor och reservdelar som är avsedda för gasolgrillning.
  • Montera en reducerventilen på större gasolbehållare. Tänk på att ventilen är vänstergängad.
  • Se till att slangen mellan gasolbehållare och grill inte kommer nära heta delar på grillen. Slangen kan fatta eld eller smälta.
  • Ställ inte gasolflaskan under grillen. Värmen från grillen kan hetta upp slang och gasolbehållare. Trycket i behållaren kan öka så att säkerhetsventilen löser ut och gas strömmar ut, vilken kan antändas.
  • Använd läckagespray eller tvållösning för att lokalisera läckor. Spraya eller pensla tvållösningen på skarvar och anslutningar. Om det uppstår bubblor finns det läckage.
  • Rengör grillen från fett för att minska brandrisken.

Källa till dessa tips: Larmet Går, Räddningstjänsten Medelpad. Bild från Grillguide.se