DSPA-5 slår ut brand med massiv rökutveckling

Brandskyddsprodukten DSPA-5 som är en ”knock down tool”, ett första insatsverktyg som med massiv aerosolutveckling och utan övrigt ingripande med brandsläckare etc kan släcka en brand.

DSPA-5 används för bränder i slutna utrymmen, för att sänka temperaturen upp till 700 grader och för att slå ut eld. Brandkåren vinner tid när personal ska etablera sig och få fram sin utrustning för att kunna göra en insats. DSPA-5 slår ut bränder i klass A, B, C och F i slutna utrymmen. En enda DSPA-5 kan fylla ett utrymme på 60 kubikmeter med aerosol. DSPA-5 är perfekt för källarbränder där det är svårt att ta sig in pga den höga temperaturen eller finns risk för övertändning.

DSPA-5 är enligt tillverkaren ej giftig, säkrare än pulversläckning och tar inte ned syrenivån. DSPA-5 reducerar skador på egendom tack vare minskad mängd vatten som behövs vid eftersläckning.

Innehåll
Aerosolen består av främst kaliumbikarbonat och innehåller ej natrium eller klor. Aerosolen är säker att använda i närheten av elektronik och annan utrustning.

Tyresö brandstation testar DSPA-5