Secunova satsar på närtillverkade brandsläckare av hög kvalitét

Brandsläckare från Secunova

En majoritet av alla brandsäkerhetsprodukter som marknadsförs i Sverige tillverkas på andra sidan jordklotet, ofta betatterat hur det egentligen ligger till med kvalitét, arbetsförhållande i fabrikerna, miljöpåverkan och långsam logistik. Sverige har ett högt kvalitetsmedvetande och trenden visar på ökat intresse för ekologisk och närproducerat.

Därför väljer Secunova att satsa på brandsläckare tillverkade i sin närregion, främst Tyskland. När Secunova 2010 gjorde entré på den svenska marknaden introducerade företaget ett helt nytt produktsortiment med fokus på innovation, säkerhet och miljöaspekter.

Det samlade brandskyddskunnandet hos företagets partners är enormt och Secunova tror på att vara väletablerat på våra närmarknader. Att Secunova satsar på att samverka under ett gemensamt varumärke gör att gruppen kan möta kundbehov som vi inom våra enskilda verksamheter tidigare inte nått, säger Mikael Höglind.

Secunovagruppen beskrivs som lokalt starka och entreprenörsstyrda företag som ger företag tillgång till ledande brandskyddsprodukter. Secunova marknadsförs av fristående brandskyddsföretag och en aktuell förteckning över dessa finns att tillgå på Secunovas hemsida.