Brandgasventilation – ett billigt sätt att rädda liv och egendom

brandgasventilation brandluckorBrandgasventilation är ett effektivt sätt att rädda liv och spara kostnader. Men det brister stort vad gäller kunskaper och rutiner i installation och underhåll vilket har till följd att ett stort antal luckor inte fungerar. Det skrev Inger Wiklund för tidningen BrandSäkert.

Re-write: Brandskydd admin | Foto: brandluckor på Wexford Opera House

Mikael Johansson arbetar på Lufta Brandventilation som irriterat sig på att brandventilation får vika för sprinkler och handbrandsläckare i brandskyddssammanhang, men röken från en brand är inte att leka med. Den är väldigt korrosiv (frätande) och även en mindre brand kan ge upphov till stora mängder brandgaser som ger då stora saneringskostnader. Det saknas även regler, berättar Johansson.

En arbetsgrupp inom SVEBRA, Svenska Brandskyddsföretag startades 2006 för att ta fram en ny gemensam underhållsstandard för sina medlemmar.

Samordnade funktionsprov ska genomföras som verifierar att installationer uppfyller samtliga krav. Underhåll bör utföras årligen av personer som har tekniska kunskaper om brandventilatorers funktioner. Underhållstekniker måste också förstå hur myndigheterna tänkt med eventuella tekniska byten, säger Mikael Höglind som ingår i gruppen.

Han fortsätter:

”Branschen bryr sig inte om eftermarknaden. Tillverkaren säljer luckor men följer inte upp installation och underhåll. Av de  brandventilatorer som Vivestra idag har åtagit sig att utföra underhåll på har mindre än 2 procent haft underhåll den senaste 25- årsperioden. Många vet inte ens vad luckorna är till för.”

Många brandluckor öppnas inte visar rapport

I en tidigare rapport sammanställd av Mikael Höglind visade det sig att endast 67 till 93 procent öppnade sig vid tester. Den vanligaste orsaker till att brandventilationen inte fungerar är försvagade fjädrar, demonterade fjädrar, smältsäkringar som ersatts med vajer, luckor som fastnat på grund av takfärg, rost i draghandtag, elfel, träsargar som har svällt på grund av fukt samt transportsäkringar som inte tagits bort. Just elfel kan ofta förhindras med backup-batterier.

Ett båtvarv råkade ut för ett strömavbrott en helg. En förbipasserande larmade, och vi åkte dit och bytte batterier. Det hade annars kunnat bli en dyr affär om ett varv brunnit upp. Det kostade en femhundring att byta batteri, säger Mikael Höglind.


FAKTA

Brandgasventilation
Begreppet brandgasventilation avser utsläppen av värme, rök och andra brandgaser i det fria, för att minska brandspridningen inom byggnaden, och för att minska brandpåverkan på bärande och avskiljande byggnadsdelar. Brandgasventilation kan ske genom öppningsbara fönster, luckor och mha fläktar.

SVEBRA
Branschorganisation för brandskyddsföretag bildades 2002 genom en sammanslagning av Svenska Brandredskapsföreningen och Brandserviceföreningen. Målet är att uppnå ökad förståelse för att förebyggande skydd allra bäst minskar skador på liv och egendom.